3. spletna razprava: Socialna razsežnost ekonomske in monetarne unije

Socialna dimenzija EU

1. Cilj
2. Aktualnost
3. Izhodiščna vprašanja
4. Trajanje
5. Ciljne javnosti
6. Umeščenost v oblikovanje politik
7. Kako sodelujem?
8. Relevatne vsebine
9. Pravila razprave

Posreduj predlogtwitter-logo facebook-logo
Naprej na razpravo>>

1. Cilj spletne razprave:

Pridobiti stališča in mnenja zainteresirane javnosti o Socialni razsežnosti ekonomske in monetarne unije, ki bodo vključena v pripravo stališč Vlade Republike Slovenije o viziji prihodnje strukture EU in vloge Slovenije v njej (več o procesu vključevanja zainteresirane javnosti). Spletna razprava poteka v povezavi z javnim posvetom z naslovom "Socialna razsežnost E(M)U – korak do socialne in gospodarsko stabilne Evrope po meri državljanov", ki bo potekal v sredo, 16. oktobra 2013, od 9. ure dalje v veliki dvorani Univerze v Mariboru, na Slomškovem trgu 15 v Mariboru (vabilo na posvet). V spletni razpravi podana mnenja bodo v obliki povzetka predstavljena na posvetu.

2. Aktualnost spletne razprave:

Finančna, gospodarska in socialna kriza, s katero se zadnjih pet let spopada večji del držav članic Evropske unije, se nadaljuje (več v Četrtletnem pregled razmer na področju zaposlovanja in socialnih zadev v EU). V zadnjem letu se je število nezaposlenih v osemindvajseterici z dobrih 25 milijonov dvignilo na 26,8 milijona. Medtem ko odrasli ostajajo brez zaposlitev, imajo mladi vedno večje težave z vstopom na trg delovne sile. Maja 2013 je bilo brez zaposlitve več kot 23 odstotkov mlajših od 25 let v EU. Kriza je prizadela tudi ljudi, ki so sicer zaposleni, a prejemajo zgolj minimalno plačo, ki je le malenkost višja od praga revščine in jim ne omogoča dostojnega življenja. Med državami članicami, v katerih predstavljata brezposelnost in revščina zaposlenih velik problem, je tudi Slovenija.

Zaradi nevzdržnega socialnega položaja prebivalci v najbolj prizadetih državah EU protestirajo proti neučinkovitim državnim ukrepom in mednarodnim institucijam ("zloglasni" trojki), ki po mnenju protestnikov, pa tudi dela stroke, državam prejemnicam mednarodne pomoči vsiljuje finančne ukrepe za reševanje krize, ti pa gredo pogosto na račun krhanja socialne države.

Evropska unija in njene institucije so socialno komponento za blažitev krize že vključile v različne instrumente in strategije (Strategija Evropa 2020, Evropski semester, Evropski socialni sklad, Pobuda za zaposlovanje mladih in Poziv za eksperimente na področju socialnih politik). Vendar so proračunska sredstva, ki jih ima za reševanje socialne problematike na razpolago Unija, nezadostna, za oblikovanje, financiranje in izvajanje socialnih politik pa so še vedno odgovorne predvsem države članice same.

Voditelji Unije tako izpostavljajo nov element v razvoju evropske ekonomske in monetarne unije – pomen socialne razsežnosti. Ta naj bi vključevala zavezujoč socialni dialog na nacionalni in evropski ravni med socialnimi partnerji pri pripravi ukrepov za povečanje rasti, zaposlovanja, socialnih investicij, socialne ekonomije, učinkovitega sistema socialne zaščite, izobraževanja, javnega zdravja ter boja proti socialni izključenosti in revščini.

Evropska komisija bo v kratkem predstavila sporočilo o socialni razsežnosti ekonomske in monetarne unije, Evropski svet pa se bo posvetil kazalnikom in področjem politik, ki jih je treba upoštevati v okviru okrepljenega usklajevanja ekonomskih politik, ter s socialno razsežnostjo povezanih mehanizmov solidarnosti. Več informacij o izhodiščih spletne razprave http://eu-si.info/index.php/dogodki/socialna-razseznost.

3. Izhodiščna vprašanja spletne razprave:

Kakšna bi morala biti vizija Slovenije kot socialne države in ali se lahko ta vizija udejani v okviru socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije?

Kakšna so stališča predstavnikov slovenskih delodajalcev in delavcev ter predstavnikov univerzitetne sfere in civilne družbe (nevladnih organizacij) do vzpostavljanja socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije?

Na kakšen način morajo biti v sooblikovanje socialne razsežnosti ekonomske in monetarne unije vključeni socialni partnerji in civilna družba v Sloveniji?

S katerimi ukrepi, v kakšnem časovnem okviru in s kakšnimi finančnimi mehanizmi se mora vzpostaviti socialna razsežnost ekonomske in monetarne unije?

4. Trajanje spletne razprave:

Od 1. oktobra do 23. oktobra 2013

5. Ciljne javnosti:

Predstavniki civilne družbe (organizacije, ki so aktivne na področju zagotavljanja socialne pomoči, dela z ranljivimi skupinami, izvajanja socialne in mladinske politike), stroka (raziskovalci, univerzitetni profesorji in socialni delavci), odločevalci (Vlade RS in poslanci DZ RS), podjetja, mediji in druga zainteresirana javnost.

6. Umeščenost spletne razprave v oblikovanje politik:

Prejeta stališča, predlogi, mnenja in komentarji bodo vključeni v poročilo spletne razprave, ki bo upoštevano pri oblikovanju vizije/strategije Republike Slovenije o prihodnji institucionalni ureditvi Evropske unije in vlogi Slovenije v njej. Vizija/strategija bo potrjena na Vladi RS oziroma v Državnem zboru RS. Več informacij o odzivih vlade na poročila http://eu-si.info/index.php/povezanevsebine/novice.

7. Sodelovanje v spletni razpravi:

Lepo vabljeni, da vaše prispevke v spletnem posvetovanju objavite v oknu komentar (objava prispevka je lahko anonimna, registracija ni potrebna) oz. jih posredujete v objavo na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V spletnem posvetovanju bodo objavljeni tudi prispevki, ki jih bomo pridobili prek družbenih omrežij Twitter in Facebook ter pisnih vprašalnikov na dogodkih v živo.

8. Relevantni dokumenti in povezave:

9. Pravila in načela spletne razprave so dostopna na tej spletni povezavi.

Radijske oddaje

val 202 small

Vabimo vas k poslušanju radijskih oddaj, ki jih medijski partner projekta Valu 202 pripravlja po zaključenih razpravah:

- Več Evrope ali več Evropske unije?

Socialna država. Jo moderniziramo ali ukinjamo?

- Čas je za pametno rast

- Zelena luč za zeleno gospodarstvo

- Evropska renesansa 2.0

Spletne razprave

Vabljeni k posredovanju mnenj, predlogov in komentarjev za spletno razpravo Evropska energetska politika: ključni dejavnik samozadostne in nizkoogljične evropske družbe na tej povezavi do 25. junija.

Energetika-EU-razprava-splet

Ta spletna stran omogoča uporabo piškotkov za izboljšanje uporabniške izkušnje. Prosimo sprejmite piškotke za nemoteno delovanje strani.

Preberi več o upravljanju s piškotki

Sprejmem piškotke